021-88486054-86015935

البرز کابين،مرجع صنعت پالت کشور

سايت جامع اطلاع رسانی پالت **** اولين دارنده خط‌ توليد پالت مسطح در ايران****با حجم تولید 100 عدد باکس پالت در هفته

نمايندگي فروش محصولاتدر ايران

پالت پلاستیکی پالت فلزی پالت چوبی بسته بندی جک پالت

جدول پالهای ساپكوکد پالت

نوع

ابعاد خارجی mm

حداکثر وزن مجاز محموله درون پالت

تعداد مجاز روی وسیله نقلیه

وزن پالت خالی

طول

عرض

ارتفاع

RE1

جعبه پالت

2200

1200

1070

1730 kg

2

255 kg

RE4

جعبه پالت

1510

1100

1070

1300 kg

2

210 kg

RE8

جعبه پالت

1200

1080

1070

820 kg

2

170 kg

RC5

جعبه پالت

1200

1080

765

835 kg

3

163 kg

RC7

جعبه پالت

800

700

690

522 kg

3

82 kg

F1

جعبه پالت

2200

1520

1575

1720 kg

1

260 kg

FP10

تخته پالت

1200

1000

150

1000 kg

2

FP15

تخته پالت

1200

800

150

1000 kg

2

FP20

تخته پالت

1000

1000

150

1000 kg

2

FP30

تخته پالت

800

800

150

400 kg

3

................................................
021-88486054 پالت فلزي
021-86015935 پالت پلاستيکي​ ​
​09304212127 تلگرام​
021-89777731 فکس ​
................................................

   


................................................ ​

از نسخه جدید سایت دیدن نمایید................................................