021-88486054-86015935

البرز کابين،مرجع صنعت پالت کشور

سايت جامع اطلاع رسانی پالت **** اولين دارنده خط‌ توليد پالت مسطح در ايران****با حجم تولید 100 عدد باکس پالت در هفته

ایمنی در انبار جهت استفاده از ایفتراک

نیاز های رانندگان لیفتراک

لیفتراک فقط برای جابه جایی بار می باشد
اصول ایمنی عمومی 
رانندگی ایمن 
بازرسی های ایمنی و عملیاتی 
اپراتوری لیفتراک 
بالا بردن بار 
پایین گذاشتن بار
خالی کردن بار 
تریلر بارگیری
ایمن بار
پایداری لیفتراک
نکاتی جهت جلوگیری از چپ کردن 
کار با سوخت پروپان

آنچه که یک راننده جهت کار با لیفتراک نیاز دارد

دارای مجوز معتبر رانندگی با لیفتراک بوده.
و دوره رانندگی با لیفتراک را گذرانده باشد.
از مدیریت مجوز رانندگی با لیفتراک را گرفته باشد
آمادگی یادگیری مطالب جدید را داشته باشد
کلیه علائم و قوانین ترافیکی را رعایت نماید.
شاخک ها برای جابه جایی اشیاء است .
هرگز کسی را با لیفتراک بلند نکنید
به کسی اجازه سوار شدن روی شاخک لیفتراک یا بغل دستتان را ندهید
هرگز اجازه ندهید در حالیکه شاخک های لیفتراک بالا رفته است کسی زیر شاخک ها حرکت کند
از ستون لیفتراک به جای نردبان استفاده نکنید

قوانین کلی ایمنی

حواستان به عابر پیاده باشد آنها ممکن است متوجه شما نباشند
تجهیزات ایمنی و اورژانسی را از رده خارج نکنید
روی لیفتراک از خوردن و آشامیدن و سیگار کشیدن خودداری کنید
هنگام استفاده از دارو و یا الکل از رانندگی پرهیز نمایید 
از رانندگی غیر معمول و نمایشی بپرهیزید

رانندگی ایمنی

از مسیر مشخص شده خود حرکت کنید
از هرگونه تخلف دوری نمایید
سمتی از جاده را برای چرخش استفاده کنید که دید کافی داشته باشد و همیشه به جهت چرخش نگاه کنید
اگر بار جلو دید شما را گرفته است دنده عقب حرکت بچرخید
همیشه شاخک ها ی لیفتراک را تحت کنترل داشته باشید 
با سرعتی بچرخید که در موقع نیاز بتوانید بایستید
شروع به حرکت و ایستادنتان به آرامی باشد
همیشه فرمان لیفتراک را همراه با دو دست نگه دارید 
از دست ها و پاهای خود در تمام مدت رانندگی با پوشش مناسب محافظت نمایید
هرگز به سمت کسی که مقابل یک شی ء ثابت ایستاده نرانید
در راهروها و مکان هایی که مشکل دید وجود دارد سرعت را کم کرده و شاخک های لیفتراک را پایین آورید.
اشیاء رها شده اطراف مسیر لیفتراک را جمع آوری نمایید.
از بالا و اطراف آن ها رانندگی نکنید.
در نقاط و مکان های رفت و آمد مواظب عابر پیاده باشید.
وقتی از لیفتراک استفاده نمی شود باید با یک شی ء کوچک جلو آن را گرفت که حرکت نکند.
در تقاطع ها به آهستگی رانندگی نمایید.
به جای استفاده از بن بست ها و راهرو ها از مسیرهای دیگر استفاده نمایید.
از لبه سکو ها و رمپ ها یک فاصله مطمئن را حفظ کنید تا زمانی که آن ها را رد کنید
زمانی که عابر پیاده در کنار شماست بی نهایت دقت داشته باشید 
یک فاصله ایمن و مناسب را بین خودتان و وسیله ای که در پشت سر شما در حال حرکت است حفظ کنید
شاخک های لیفتراک باید هر 3 ماه یکبار توسط یک تکنیسین شایسته و قابل مورد بازرسی و سرویس قرار گیرد 

راننده باید هر روز موارد زیر را بررسی نماید

فرمان- ترمزها- چراغ ها- چک کردن نشتی ها
نکته : از دست و پاهایتان در برابر زنجیر ها و قسمت های گردان و متحرک مراقبت نمایید. 

استحکام لیفتراک

لیفتراک بر اساس دو وزن متعادل شده در محورهای مخالف یا نقطه اتکا پایه گذاری شده چرخ های جلو نقطه اتکا می باشد مرکز ثقل لیفتراک یک نقطه می باشد که برای هر لیفتراک در هر جهتی بالانس می باشد
هر باری که لیفتراک تحمل می کند همیشه ناشی از نیروی وارده از مرکز ثقل خود بار می باشد
زمانی که لیفتراک باری را بر می دارد ،لیفتراک و بار دارای مرکز ثقل جدیدی می گردند 
استحکام لیفتراک بوسیله مرکز ثقل آن یا در حالت حمل بار بوسیله مرکز ثقل مشترک بار و وسیله قابل تعیین است بنابراین زمانی لیفتراک استوار می باشد که مرکز ثقل آن ،مابین چرخ های کنترل و محور اکسل جلو در عرض لیفتراک قرار دارد. زمانی که مرکز ثقل جلوتر از اکسل جلو قرار می گیرد ،لیفتراک واژگون می شود. زمانی که مرکز ثقل بیرون از خط و در کنار خطی که ما بین محورهای کنترل چرخ عقب و اکسل جلو است قرار گیرد از بغل واژگون می شود
مرکز ثقل و به تبع آن استحکام و تعادل لیفتراک در زمان حمل بار متاثر از فاکتورهای زیر است:
اندازه بار
وزن بار
بسته بندی خوب آن
موقعیت بار
ارتفاع باری که برداشته می شود 
میزان کج شدن به جلو یا عقب 
فشار بار لاستیک ها 
نیروی دینامیکی که در زمان حرکت وارد می شود جهت استحکام و تعادل بیشتر در زمان جابه جایی بار را کمی به عقب کج کنید زمانی که لیفتراک در حال حرکت است بار را به بالا و یا پایین نیاورید.
زمانی که لیفتراک در حال حرکت می باشد شاخک های آن را در پایین ترین موقعیت نسبت به سقف آن قرار دهید
زمانی که از بالای بار نتوانید جلو لیفتراک را ببینید باید به صورت دنده عقب رانندگی کنید به طوری که بیش ترین فضای اطراف را ببینید
وقتی که مسافت زیادی را دنده عقب طی می کنید با احتیاط رانندگی کنید
زماني که در سربالايي يا سرپائيني رانندگي مي کنيد، بار را بالاتر از سطح سربالايي يا سرپائيني نگه داريد.
زماني بايد بار را در سطح نگه داشت که: دنده عقب و بدون بار بالا مي رويم يا به سمت جلو و پائين مي آئيم. با بار به سمت جلو و بالا مي رويم يا به صورت دنده عقب پائين مي آئيم. سربالايي و سرپائيني به آرامي طي شود.
مطمئن شوید که بار در رنج ظرفیتی لیفتراک قرار دارد
تنظیم کردن بارهای بلند یا سنگین که ممکن است بر ظرفیت تاثیر بگذارند
یک بار طویل می تواند ظرفیت بلند کردن بار را کاهش دهد بارهای عریضی می بایستی پایین نگه داشته شوند مرکز بار بستن بارهای شل و ناصاف با طناب زمانی که به سمت موقعیت بارگیری می روید 
از قرار گرفتن شاخک ها به زیر بار یا پالت به اندازه کافی و کامل مطمئن شوید
شاخک های لیفتراک را به جلو ببرید تا وقتی که اندکی بار لمس شود و آن را به جلو حرکت دهد شاخک های لیفتراک را به عقب کج کنید تا بار به عقب بیفتد و ایستایی آن را زیاد کنید وقتی که بار بالانس نیست سنگین ترین بخش آن را به خود نزدیکتر بگیرید بار را بلند کنید و قبل از حرکت آن را کمی به عقب کج کنید
شاخک ها را بلند کنید و تا زمانی که بار در جهت عقب تکیه داده شده ،آرام به جلو حرکت کنید وقتی بار را به اندازه کافی بالا برده اید در زیر آن هیچ چیز وجود نداشته باشد جهت استحکام بیشتر بار دکل لیفتراک را به عقب کج کنید وقتی بار را بلند کردید به آرامی به عقب برگردید قبل از حرکت کردن سمت چپ و راست و پشت سر خود را نگاه کنید
در هنگام حرکت شاخک ها را پایین نگه دارید به محل تخلیه بار نزدیک شوید شاخک ها را همسطح کنید و سپس بار را به گوشه ای هدایت کنید 
بار را پایین تر بیاورید شاخک ها را کمی به جلو کج کنید تا بار کاملا از شاخک جدا شود هر دو سمت بدن را نگاه کنید و به عقب برانید تا بار از شاخک رها شود

خالی کردن بار تریلر

در مورد تریلر: مطمئن شوید ترمزها مناسب است و چوب های چرخ عقب در سر جای خود قرار دارد.
اگر جک استند در اختیار دارید از آن استفاده نمایید.
قبل از راندن به سمت تریلر اتاق را از نظر ترک خوردگی چک کنید.
وقتی از یک توده باری را بر می دارید یا روی آن می گذارید احتیاط نمایید.
اشیاء بلند را روی هم انبار نکنید.
به مقدار کم و با شاخک های خم شده به عقب بار را جابه جا نمایید.
مقابل بار بایستید و آن را آهسته پایین بیاورید.
مطمئن شوید که منطقه عاری از همکاران است جهت محافظت از بار شاخک ها را تا حد امکان به جلو ببرید بار را جهت ایستایی و جلوگیری از کج شدن به سمت عقب کج کنید 
در فاصله نیم متری از توده بار بایستید و بار را آن قدر بالا ببرید تا از توده جدا شود بار را بلند کرده و به طور آهسته به عقب برانید
وقتی بار به طور محافظت شده پایین آمد ،آن را تا وقتی پایین بیاورید تا از پالت جدا شود پشت سرتان را چک کنید و دنده عقب به عقب برانید کج شدن بار به عقب کمی می تواند به این مسئله کمک کند وقتی بار از قسمت جدا شد آن را تا حد پایین ترین سطح پایین آورید و آن را نگه دارید تا به وضعیت معمولی برسد 
بارها را با شاخک های لیفتراک به جلو حل ندهید وقتی بار در قسمت بالایی توده قرار دارد به آهستگی حرکت کنید شاخک ها را میزان کرده و ستون را تا وقتی بار به مقدار زیاد به وسیله شاخک ها استحکام نیافته پایین بیاورید هر دو طرف را نگاه کنید و اگر پشت سرتان خالی است به عقب برانید
اطلاعاتی جهت جلوگیری از چپ کردن هرگز ازظرفیت وزنی لیفتراک تجاوز نکنید هرگز در سراشیبی آن را رها ننمایید از سطوح شل و لغزان دوری کنید
چرخش سریع می تواند لیفتراک را چپ کند فرمان را به سمت جاده هدایت کنید سر دوراهی و جاده برآمده احتمال چپ کردن با سرعت بالا بیشتر از همین موقعیت با سرعت پایین است.
بار را پایین آورید و به عقب برانید
نکته : اگر کج شدن بار اتفاق آمد: -درون لیفتراک بمانید در این جا شانس بیشتری برای سالم ماندن دارید روی صندلی بمانید فرمان را محکم بگیرید و پاهایتان را جفت کنید.

طرز رفتار با سوخت پروپان

تمام شیرها ، نازل ها و لوله ها باید بدون رخنه باشد
تانک پروپان باید از نظر وجود ترک ،شکست نقاط جوش داده شده و دیگر اختلالات بازرسی شود اگر گاز پروپان استنشاق شد شیر را ببندید وقتی لیفتراک کار نمی کند یا در شب که وسیله را پارک کرده ایم باید شیر روی سوخت سیلندر را ببندیم.
سیلندر سوخت باید وقتی وسیله در حال حرکت است باید وسیله دو بند محافظت شود. تانک های پروپان را در هوای آزاد با تهویه خوب و به دور از شعله رو باز تعویض نمایید. سیگار نکشید.

 

 

گروه صنعتی البرز کابین

واحد تحقیق و توسعه
................................................
021-88486054 پالت فلزي
021-86015935 پالت پلاستيکي​ ​
​09304212127 تلگرام​
021-89777731 فکس ​
................................................

   


................................................ ​

از نسخه جدید سایت دیدن نمایید................................................