021-88486054-86015935

البرز کابين،مرجع صنعت پالت کشور

سايت جامع اطلاع رسانی پالت **** اولين دارنده خط‌ توليد پالت مسطح در ايران****با حجم تولید 100 عدد باکس پالت در هفته

نمايندگي فروش محصولاتدر ايران

پالت پلاستیکی پالت فلزی پالت چوبی بسته بندی جک پالت

اندازه گيری پالت

در اندازه گیری پالت، اولین اندازه و عدد به طول آویزه و دومین اندازه به طول تخته چوب ها مربوط می شود. پالت های مربع شکل یا شبیه مربع باعث مقاومت بیشتر بار در برابر سرازیر شدن می شوند. پالت های دارای دوجهت به منظور بلند شدن بار از طریق تخته ها طراحی شده اند. در یک انبار کنار تخته ( لبه تخته) به طرف راهرو است. برای حجم و اندازه های مطلوب و بهینه در یک انبار، ابعاد تخته باید کمتر و کوتاه تر باشد. این امر باعث می شود تخته محکم تر و سخت ترعمل کند. پالت های دارای چهار جهت یا پالت هایی که برای بارهای سنگین و اهداف کلی استفاده می شوند، بهتراست ازسمت آویزه های محکم و سختشان بلند شوند. دریک انبارآویزه ها به طرف کریدر و راهرو قرار می گیرند. برای حجم و اندازه های مطلوب و بهینه ابعاد آویزه باید کمتر و کوتاه تر باشند. استفاده کنندگان از پالت مایلند که پالت ها به راحتی از ساختمانها، عبورکنند و درجرثقیل های شاخک دار و جک پالت و انبارهای اتوماتیکی قرار بگیرند. به این منظور دوری گزیدن از پرتاب شدن تخته ها درفضا، پالت ها باید به سختی و خیلی محکم درداخل کانتینرهایی که با چند وسیله حرکت می کنند و درواگن های باری قرارداده شوند. هیچ استاندارد پذیرفته شده جهانی برای ابعاد و اندازه پالت وجود ندارد. شرکت ها و سازمان های زیادی درسراسردنیا از صدها مدل متفاوت پالت ها استفاده می کنند. درحالیکه استاندارد خاصی برای ابعاد پالت ها وجود ندارد ولی تنها مقداراندکی از اندازه های متفاوت به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند.

پالت سازمان بین المللی استاندارد ها

سازمان بین المللی استانداردها شش پالت را از لحاظ ابعاد تأیید می کند که دربخش (استاندارد ایزو۶۷۸۰)  شرح داده شده. پالت های مسطح برای کالا های میان قاره ای است و دارای ابعاد اصولی و قدرت تحمل زیادی می باشند.

پالت های آمریکای شمالی

از بیشترین پالت های مورد استفاده در‌آمریکای شمالی، پالتی که به مراتب بیشتر مورد استفاده است، پالتی است که درشرکت های تولید کننده خواروبار استفاده می شود که مقدار۳۰ درصد از کل پالت های چوبی تولید شده جدید درایالات متحده رابه خود اختصاص می دهد. سازمان بین المللی استانداردها همچنین این پالت را به عنوان یکی از شش اندازه استاندارد پالت تأیید کرده است.

پالت های اروپایی

دراروپا، پالت های اروپایی که همچنین پالت Cen نامیده می شوند، بطرز وسیعی در بسیاری از صنایع مورد استفاده قرار می گیرند. این پالت ها در اندازه های ۸۰۰ در۱۲۰۰ در۱۲۰میلی متراست. تولید کنندگان پالت های اروپایی باید توسط سازمان پالت های اروپایی ( EpAL) مورد تأیید قراربگیرند. این سازمان کوچکترین دور پالت ها ،به عنوان مثال اینکه چه نوع میخ و تخته ایی استفاده شود را کنترل می کند. استانداردسازی سختگیرانه و مقرراتی براساس وجود پالت های اروپایی، تطابق آنها با مرزهای کشور و دربردارنده پالت ها از نوعی خاص می باشد. بیشترعاملان و فرستندگان بارها هزینه مشخص شده بین فرستنده وگیرنده را حتی درحمل و نقل های بین المللی با توجه به سیستم اروپایی قبول می کنند. هارمونی موجود درکنترل بارها در منطقه اقتصادی اروپا منجربه کاهش درسیستم اروپایی شده است. پالت های اروپایی به گونه ای موثر با کانتینرهای باربری سازمان استاندارد ها تطابق ندارد و کانتینرهای کمی وسیعتر و پهن تر به همین دلیل اغلب مورد استفاده قرار می گیرند.

پالت های استاندارد استرالیایی

پالت استاندارد استرالیایی، یک پالت با اندازه ای خاص است که دراسترالیا خیلی رایج است امّا به ندرت درجاهای دیگریافت می شود. یک پالت مربع شکل با چوب چنگلی است که دارای ۱۱۶۵میلی مترضلع مربع است که به نحوی مطلوب درکانتینرهای (RACE) در راه آهن های استرالیا جای می گیرد امّا این پالت را درکانتینرهای استاندارد درسراسرجهان نمی توان به خوبی استفاده نمود. بااین حال با قرارگرفتن دو پالت استرالیایی درکنار هم، هنوز۷میلی لیتر بین دیوارکانتینر، پالت ها و دیوار مقابل کانتینر وجود دارد. درحالیکه پالت ها به سختی و با فشاردرکانتینر قرارگرفته اند، در این صورت ،به یونولیت یا ابرمحافظ در برابر ضربه بین پالت ها و دیواره کانتینر نیازی نیست.

استرالیا همچنین مستلزم استانداردهای مهم و جدی نسبت به قوانین بسته بندی کالا ها درISPM15 می باشد. در استرالیا بسته بندی کالاها برای حمل ونقل بین المللی بوسیله کشتی کاملاً درکشتی درجای مناسب قرار بگیرد الزامی است.
................................................
021-88486054 پالت فلزي
021-86015935 پالت پلاستيکي​ ​
​09304212127 تلگرام​
021-89777731 فکس ​
................................................

   


................................................ ​

از نسخه جدید سایت دیدن نمایید................................................