021-88486054-86015935

البرز کابين،مرجع صنعت پالت کشور

سايت جامع اطلاع رسانی پالت **** اولين دارنده خط‌ توليد پالت مسطح در ايران****با حجم تولید 100 عدد باکس پالت در هفته

نمايندگي فروش محصولاتدر ايران

پالت پلاستیکی پالت فلزی پالت چوبی بسته بندی جک پالت

wood pallats

From Wikipedia, the free encyclopedia

Not to be confused with Palate or Palette.
For other uses, see Pallet (disambiguation).
The classic wooden pallet
A plastic pallet with nine legs, which can be lifted from all four sides
A metal pallet with removable beams. These are often used by tree nurseries (to stack trees)
Automated palletizer of bread with industrial KUKA robots at a bakery in Germany
48" × 40" galvanized steel pallet. Galvanized steel pallets are fireproof and rust resistant

pallet /ˈpælɨt/, sometimes inaccurately called a skid (a skid has no bottom deck boards), is a flat transport structure that supports goods in a stable fashion while being lifted by a forkliftpallet jackfront loader, work saver or other jacking device. A pallet is the structural foundation of a unit loadwhich allows handling and storage efficiencies. Goods or shipping containers are often placed on a pallet secured with strappingstretch wrap or shrink wrap and shipped.

While most pallets are wooden, pallets also are made of plasticmetal, and paper. Each material has advantages and disadvantages relative to the others. (See the sections "Phytosanitary compliance" and "Materials used" below.)

Contents

[hide]
owerview

Containerization for transport has spurred the use of pallets because the shipping containers have the smooth, level surfaces needed for easy pallet movement. Most pallets can easily carry a load of 1,000 kg (2,205 lb). Today, over half a billion pallets are made each year and about two billion pallets are in use across the United States alone.

Pallets make it easier to move heavy stacks. Loads with pallets under them can be hauled by forklift trucks of different sizes, or even by hand-pumped and hand-drawn pallet jacks. Movement is easy on a wide, strong, flat floor: concrete is excellent. The greatest investment needed for economical pallet use is in the construction of commercial or industrial buildings. Passage through doors and buildings must be possible. To help this issue, some later pallet standards (the europallet and the U.S. Military 35 in × 45.5 in or 889 mm × 1,156 mm) are designed to pass through standard doorways.

Organizations using standard pallets for loading and unloading can have much lower costs for handling and storage, with faster material movement than businesses that do not. The exceptions are establishments that move small items such as jewelry or large items such as cars. But even they can be improved. For instance, the distributors of costume jewelry normally use pallets in their warehouses and car manufacturers use pallets to move components and spare parts.

The lack of a single international standard for pallets causes substantial continuing expense in international trade. A single standard is difficult because of the wide variety of needs a standard pallet would have to satisfy: passing doorways, fitting in standard containers, and bringing low labor costs. For example, organizations already handling large pallets often see no reason to pay the higher handling cost of using smaller pallets that can fit through doors.

Due to cost and a need to focus on core business, pallet pooling becomes more and more common. Some pallet suppliers supply users with reusable pallets, sometimes with integral tracking devices. A pallet management company can help supply, clean, repair, and reuse pallets.

Pallets should be seen as reusable packaging items. Every pallet that is built could potentially be used and used again until such a time when it will need to be replaced. In the UK, government legislation relating to the Waste Framework Directive requires the reuse of packaging items above recycling and disposal. If a pallet can be environmentally and economically recovered and reused then you will not only reduce your carbon footprint but could also save money on your packaging costs.[1]

standardization and regulation

In a pallet measurement the first number is the stringer length and the second is the deckboard length. Square or nearly square pallets help a load resist tipping.

Two-way pallets are designed to be lifted by the deckboards. In a warehouse the deckboard side faces the corridor. For optimal cubage in a warehouse, the deckboard dimension should be the shorter. This also helps the deckboards be more rigid.

Four-way pallets, or pallets for heavy loads, or general-purpose systems that might have heavy loads are best lifted by their more rigid stringers. A warehouse has the stringer side facing the corridor. For optimal cubage in a warehouse, the stringer dimension should be the shorter.

Pallet users want pallets to easily pass through buildings, stack and fit in racksforkliftspallet jacks and automated warehouses. To avoid shipping air, pallets should also pack tightly insideintermodal containers and vans.

No universally accepted standards for pallet dimensions exist. Companies and organizations utilize hundreds of different pallet sizes around the globe.[2] While no single dimensional standard governs pallet production, a few different sizes are widely used.

iso pallets

The International Organization for Standardization (ISO) sanctions six pallet dimensions, detailed in ISO Standard 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling—Principal dimensions and tolerances:[3]

Dimensions, mm (W × L)Dimensions, in (W × L)Wasted floor, ISO containerRegion most used in
1016 × 1219 40.00 × 48.00 3.7% (20 pallets in 40 ft ISO)[citation needed] North America
1000 × 1200 39.37 × 47.24 6.7%[citation needed] Europe, Asia; similar to 40" × 48".
1140 × 1140 44.9 × 44.9 8.1%[citation needed] Australia
1067 × 1067 42.00 × 42.00 11.5%[citation needed] North America, Europe, Asia
1100 × 1100 43.30 × 43.30 14%[citation needed] Asia
800 × 1200 31.50 × 47.24 15.2%[citation needed] Europe; fits many doorways
north american pallets

Of the top pallets used in North America, the most commonly used by far is the Grocery Manufacturers' Association (GMA) pallet, which accounts for 30% of all new wood pallets produced in the United States.[4] The ISO also recognizes the GMA pallet footprint as one of its six standard sizes.

Dimensions, mm (W × L)Dimensions, in (W × L)Production RankIndustries Using
1219 × 1016 48 × 40 1 Grocery, many others
1067 ×1067 42 × 42 2 Telecommunications, Paint
1219 × 1219 48 × 48 3 Drums
1016 × 1219 40 × 48 4 Military,[5] Cement
1219 × 1067 48 × 42 5 Chemical, Beverage
1016 × 1016 40 × 40 6 Dairy
1219 × 1143 48 × 45 7 Automotive
1118 × 1118 44 × 44 8 Drums, Chemical
914 × 914 36 × 36 9 Beverage
1219 × 914 48 × 36 10 Beverage, Shingles, Packaged Paper
889 × 1156 35 × 45.5 Unknown Military 1/2 ISO container, fits 36" standard doors[6]
1219 × 508 48 × 20 Unknown Retail
european pallets
EuroPallet
Main article: EUR-pallet
EURO pallet typeDimensions (W × L)ISO pallet alternative
EUR, EUR 1 800 mm × 1,200 mm 31.50 in × 47.24 in ISO1, same size as EUR
EUR 2 1,200 mm × 1,000 mm 47.24 in × 39.37 in ISO2
EUR 3 1,000 mm × 1,200 mm 39.37 in × 47.24 in
EUR 6 800 mm × 600 mm 31.50 in × 23.62 in ISO0, half the size of EUR
600 mm × 400 mm 23.62 in × 15.75 in quarter the size of EUR
400 mm × 300 mm 15.75 in × 11.81 in one-eighth the size of EUR
ustralian standard palletsa

The Australian Standard Pallet is a pallet size commonly found in Australia but found rarely elsewhere. It is a square pallet originally made of hardwood 1,140 by 1,140 mm (44.88 by 44.88 in) in size which fits perfectly in the RACE container of the Australian Railway. It is also well-suited to the width of the 20' and 40' ISO containers which have an internal width of 2.352m. Two Australian pallets will have a total clearance of 70mm spread between the walls and the two pallets. While this is a tight fit, it means there is less need for dunnage (stuffing) between the container walls and the pallets.

The Australian Standard Pallet dates back to World War II, while ISO containers date to the late 1950s. Although the pallet's dimensions pre-date the ISO containers, it requires less dunnage, is square, and leaves less wasted space than other pallets, including the GMA pallet. In 2010, Australia adopted the globally accepted ISPM 15 wood packaging material regulations (before this time it was hardwood and more expensive).[7]


A number of different organizations and associations around the world work towards establishing and promulgating standards for pallets. Some strive to develop universal standards for pallet dimensions, types of material used in construction, performance standards, and testing procedures. Other organizations choose to focus on pallet standards for a specific industry (such as groceries) or type of material (such as wood).

ISO Technical Committee 51: Pallets for unit load method of materials handeling

ISO TC 51 states its scope of work entailing the "standardization of pallets in general use in the form of platforms or trays on which goods may be packed to form unit loads for handling by mechanical devices".[8] The Technical Committee works in conjunction with other Technical Committees focused on transportation infrastructure to develop interrelated standards. TC 51 is responsible for developing ISO Standard 6780: Flat pallets for intercontinental materials handling—Principal dimensions and tolerances as well as sixteen other standards related to pallet construction and testing.

National Wood Pallet and Container Association

The National Wood Pallet and Container Association (NWPCA) is a trade organization based in the United States devoted to representing the interests of wood pallet and container manufacturers. The NWPCA defines its mission as helping its membership create cost-effective, environmentally friendly solutions to customers' needs.[9] Towards that end, the NWPCA developed a bevy of resources to assist its membership, including the Pallet Design System (PDS), which allows users to develop and analyze pallet designs.[10]

U.S. DOD, Dept. of Navy, Naval Sea Systems Command

This organization maintains MIL-STD-1660, the standard description of palletized unit loads for the U.S. Military and some allies.[11]

DOD Unit loads generally use 40 in × 48 in (1,016 mm × 1,219 mm) pallets, are less than 4,000 lb (1,814 kg), weatherproof, and stack 16 ft (4.88 m) high. They often use steel pallets, steel straps with notched seals, outdoor plywood, and plastic film. The standard describes tests for stacking, transport, sling, forklift and pallet jack, impact, drop tests, tip, water-retention, and disassembly.

European Committee for Standardization (Comité Européen de Normalisation)[edit]

In addition to the other standards it publishes, the European Committee for Standardization, also known as the Comité Européen de Normalisation (CEN), produces standards for pallets. While the standards are voluntary in nature, many companies and organizations involved in transportation have adopted them. The major standard for pallets produced by CEN is ICS: 55.180.20 General purpose pallets[12]

Phytosanitary compliance

IPPC marks on a pallet from Germany (DE).

Due to the International Plant Protection Convention (abbreviated IPPC), most pallets shipped across national borders must be made of materials that are incapable of being a carrier of invasive species of insects and plant diseases. The standards for these pallets are specified in ISPM 15.

Pallets made of raw, untreated wood are not compliant with ISPM 15. To be compliant the pallets (or other wood packaging material) must meet debarked standards,[13] and must be treated by either of the following means under the supervision of an approved agency:

 • Heat treatment The wood must be heated to achieve a minimum core temperature of 56 °C (132.8 °F) for at least 30 minutes. Pallets treated via this method bear the initials HT near the IPPC logo.
 • Chemical fumigation The wood must be fumigated with methyl bromide. Pallets treated via this method bear the initials MB near the IPPC logo. From 19 March 2010 the use of Methyl Bromide as an acceptable treatment according to ISPM15 [14] has now been banned within all EU member states.

Treated wood pallets must be stamped on two opposite sides indicating either HT for heat treated or MB for methyl bromide treatment.

Pallets made of non-wood materials such as steelaluminumplastic, or engineered wood products, such as plywoodoriented strand board, orcorrugated fiberboard do not need IPPC approval, and are considered to be exempt from ISPM 15 regulations.

Pallet construction

Types of pallets

Pallets being used in a warehouse in Finland.

Although pallets come in all manner of sizes and configurations, all pallets fall into two very broad categories: "stringer" pallets and "block" pallets. Various software packages exist to assist the pallet maker in designing an appropriate pallet for a specific load, and to evaluate wood options to reduce costs.

Stringer pallet

Stringer pallets use a frame of three or more parallel pieces of timber (called stringers). The top deckboards are then affixed to the stringers to create the pallet structure. Stringer pallets can have a notch cut into them allowing "four-way" entry.

Block pallet

Block pallets (also referred to as Manoj pallets) are typically stronger than stringer pallets. Block pallets utilize both parallel and perpendicular stringers to better facilitate efficient handling. A block pallet is also known as a "four-way" pallet, since a pallet-jack may be used from any side to move it.

Perimeter base pallet

All stringer and some block pallets have "unidirectional bases," i.e. bottom boards oriented in one direction. While automated handling equipment can be designed for this, often it can operate faster and more effectively if the bottom edges of a pallet have bottom boards oriented in both directions. For example, it may not need to turn a pallet to rack it, and operation is less sensitive to pallet orientation.

Quality improvements

The least expensive way to improve a pallet is usually to specify better nails. With non-wood pallets, a controlled coefficient of friction is often helpful to prevent the pallet from slipping from forks and racks. Stiffer pallets are more durable, and are handled more easily by automated equipment. If a pallet does not need to be lifted from all four sides, two-way pallets with unnotched stringers may be used, with the additional benefits of added rigidity and strength. Specifying tolerances on flatness and water content may help the supplier meet target requirements. Inspection of pallets, whether in person or by a third-party (such as "SPEQ" inspected pallets) offer additional assurance of quality.

Materials used

Wooden pallet being dismantled.

The cheapest pallets are made of softwood and are often considered expendable, to be discarded as trash along with other wrapping elements, at the end of the trip. These pallets are simple stringer pallets, and liftable from two sides.

Slightly more complex hardwood block pallets, plastic pallets and metal pallets can be lifted from all four sides. These costlier pallets usually require a deposit and are returned to the sender or resold as used. Many "four way" pallets are color-coded according to the loads they can bear, and other attributes.

Wooden pallet construction specifications can depend on the pallet's intended use: general, FDA, storage, chemical, export; the expected load weight; type of wood desired: recycled, hard, soft, kiln dried or combo (new & recycle); and even the type of fasteners desired to hold the pallet together: staples or nails.

Paper pallets are often used for light loads, but engineered paper pallets are increasingly used for loads that compare with wood. Paper pallets are also used where recycling and easy disposal is important.

Plastic pallets are often made of new HDPE or recycled PET (drink bottles). They are usually extremely durable, lasting for a hundred trips or more,[15] and resist weathering, rot, chemicals and corrosion. They often stack. Plastic pallets are exempt by inspection for biosafety concerns, and easily sanitize for international shipping. HDPE is impervious to most acids and toxic chemicals clean from them more easily. Some plastic pallets can collapse from plastic creep if used to store heavy loads for long periods. Plastic pallets cannot easily be repaired, and can be ten times as expensive as hardwood,[15] so they are often used by logistics service providers who can profit from their durability and stackability. The large supply chains have increased the use of plastic pallets as many organisations seek to reduce costs through waste, transport and health & safety. Pallets and dolly combined for example the Pally[16] eliminate pallet instability and the need for additional lifting equipment, but also create valuable space in busy operating environments and deliver significant time and cost savings by reducing supply chain handling.[17]

Steel pallets are strong and are used for heavy loads, high-stacking loads, long term dry storage, and loads moved by abusive logistic systems. They are often used for military ammunition.[18]Metal pallets make up less than 1% of the market. Materials include carbon steel, stainless steel, and aluminum. Of these, carbon steel offers excellent durability at the lowest cost. Stainless steel doesn’t require a paint coating, and is preferred for such applications as clean room environments. Aluminum offers the durability of steel at a lighter weight. Carbon steel units are expensive compared to wood, and stainless and aluminum cost about 2-3 times that of carbon steel. Long term costs, however, can be lower than wood. General advantages of metal pallets are high strength and stiffness, excellent durability, bug free, no splinters, sanitary, and recyclable. Disadvantages include a higher initial price, significant weight, low friction, and susceptibility to rusting (carbon steel). Metal is primarily used in captive or closed loop environments where durability and product protection are key performance requirements. Metal units today are increasingly price competitive and lighter in weight. Primary industries that use metal pallets include automotive, pharmaceutical, lawn tractors, motorcycles, and tires.[19]

Aluminum pallets are stronger than wood or plastic, lighter than steel, and resist weather, rotting, plastic creep and corrosion. They are sometimes used for air-freight, long-term outdoor or at-sea storage, or military transport.

History

The development of the forklift and the needs of World War II logistics operations led to substantial use of pallets.[20]

Alternative uses

Stacked pallets.

Old and discarded wooden pallets can be used in pallet crafts.

Discarded wooden pallets should not be used for firewood or crafts unless it has been determined that the wood in these pallets has not been treated with wood preservatives, fungicides and/or pesticides. Various pyrethrins and propiconazole are common treatments for wooden pallets. In addition, imported palletized goods are routinely fumigated with highly toxic pesticides. During use, harmful materials or chemicals also may spill on the pallet wood and be absorbed.

Craft publications have advised readers to use pallets to build a skateboarding obstacle called a manual pad, barricades during amateur paintballgames, or other sport-related items. Other publications have suggested using pallet wood for small animal cages or fences. Pallet wood has been recycled for use as furniture wood by at least one company.

The well-known American quality acoustic guitar maker Taylor Guitars famously produced their high quality "pallet guitar"[21] made from pallet wood, in order to demonstrate their prowess and the importance of construction technique versus expensive exotic woods. "The original pallet guitar was made for fun and to prove a point: we can work with non-traditional wood and still make a great guitar. Oh yeah, and we had fun."—Bob Taylor.

I-Beam Design, an architecture and interior design firm based in New York, NY won an award in a 1999 competition sponsored by Architecture for Humanity for their submission of “The Pallet House”, a design solution to house the returning refugees of Kosovo. Full-scale prototypes of The Pallet House were featured in the "Casa per Tutti" Exhibit at the Milan Triennale and the Earth Awards in HRH Prince Charles’ Royal Gardens as part of The Prince’s Charities Foundation’s Conference on a Sustainable Future organized in collaboration with IBM and The Financial Times. The Pallet House is an affordable transitional home that can become permanent over time. It can be used as refugee housing or as affordable housing as well. Due to the nature of the Pallet module, the wall cavity can be insulated with a variety of materials that are accessible to the user.

The two Austrian students Andreas Claus Schnetzer and Gregor Pils from the University of Vienna created a home entitled Pallet house and as the name suggests, reused pallets to form a modular, energy efficient and affordable housing. The idea was born in 2008 during a competition and the Pallet house has been exhibited in several European cities including Venice, Vienna, Linz and Grenoble. It could become a clever approach to low income housing.[22]

Items made from pallet wood are likely to be durable and demonstrate good weather resistance due to these treatments. However, close contact with pallet wood or inhalation of dusts from sanding or sawing can be a source of exposure to pesticide and fungicide chemicals. It is likely that the January, 2010 recall of Johnson and Johnson Tylenol[TM] and other drugs was due to their being stored on wooden pallets that had been treated with the fungicide/pesticide 2,4,6-tribromophenol. This chemical can be degraded by molds to produce 2,4,6-tribromoanisole whose strong, musty odor caused consumers to complain.[23] There is no acute or chronic health data on 2,4,6-tribromoanisole,[24] but it is believed that the contaminated drugs caused nausea and other health effects in some people.

Fire hazards

Both wood and plastic pallets are possible fire hazards. The National Fire Protection Association requires that both types "shall be stored outside or in a detached structure" unless protected byfire sprinklers.[25]

Food safety risks

Wood pallets used to transport food can possibly harbor pathogens such as E. coli and Listeria.

A release by the National Consumers League announced the testing of 70 wood pallets and 70 plastic pallets that have been loaded with perishable products and shipped to an end user was shipped overnight to an independent microbiology lab for testing. The results came back with 10 percent of the wood pallets positive for E. coli and 1.4 percent positive on the plastic pallets.[26]

See also

463L master pallet, a wood and aluminium air cargo pallet primarily used by the US Air Force.

Notes and references

^ http://www.rpsltd.com/our-services.html

 1. ^ Raballand, Gaël and Aldaz-Carroll, Enrique, "How Do Differing Standards Increase Trade Costs? The Case of Pallets" (February 2005). World Bank Policy Research Working Paper No. 3519.
 2. ^ ISO 6780:2003 - Flat pallets for intercontinental materials handling -- Principal dimensions and tolerances
 3. ^ Clarke, John, "Pallets 101: Industry Overview and Wood, Plastic, Paper, and Metal Options"
 4. ^ Design Criteria for Ammunition Unit Loads. U.S. DOD, Dept of the Navy, Naval Sea Systems Command. 8 April 1970. MIL-STD-1660. Archived from the original on 2007-11-24. Retrieved 2008-01-01 , para. 4.8.3, mil-std pallets are 4-way: 4.3.1
 5. ^ MIL-STD-1660, ibid., para. 4.8.3
 6. ^ http://www.daff.gov.au/aqis/import/general-info/ian/10/18-2010
 7. ^ ISO Technical Committee 51: Pallets for unit load method of materials handling
 8. ^ National Wood Pallet and Container Association Mission
 9. ^ Pallet Design System (PDS)
 10. ^ MIL-STD-1660, ibid.
 11. ^ ICS: 55.180.20 General purpose pallets
 12. ^ Debarked Definition/Discussion
 13. ^ http://www.ispm15.com/Methyl_bromide_Decision_2008_753_EC.pdf
 14. a b Raballand, ibid., pg11
 15. ^ Hsmsearch.com
 16. ^ Packaging-int.com
 17. ^ MIL-STD-1660, ibid., 4.8.3
 18. ^ Pallets - Where Form Meets Function By Peter Hamner, Center for Unit Loan Design, Virginia Tech
 19. ^ Vanderbilt, Tom (14 August 2012). "Pallets: The single most important object in the global economy"Slate. Retrieved 16 August 2012.
 20. ^ "Pallet Guitar". Archived from the original on November 20, 2008.
 21. ^ http://www.archdaily.com/55205/pallet-house-schnetzer-andreas-claus-pils-gregor/
 22. ^ Chemical & Engineering News, January 25, 2010, p. 18
 23. ^ Sigma Aldrich, MSDS, 2009
 24. ^ NFPA 13
 25. ^ CBS News"Hidden Danger of Pallets" (May 2010).

Further reading

Yam, K. L., Encyclopedia of Packaging Technology, John Wiley & Sons, 2009, ISBN 978-0-470-08704-6

External links


Wikimedia Commons has media related to: Pallets
[hide]
General topics
Containers
Materials and
components
Processes
Machinery
Environment, post-use
................................................
021-88486054 پالت فلزي
021-86015935 پالت پلاستيکي​ ​
​09304212127 تلگرام​
021-89777731 فکس ​
................................................

   


................................................ ​

از نسخه جدید سایت دیدن نمایید................................................